Jouw moderne
RCD 2013/53/EU
Notified Body

EMCI Register levert zonder winstoogmerk
CE-certificering voor pleziervaartuigen en hun componenten.

Notified Body EMCI Register biedt CE-maatwerk mogelijkheden aan jachtbouwers zodat kosten en tijd worden bespaard.

Innovatieve zelf-certificering

EMCI Register believes that large parts of CE Certification can be prepared by builders themselves.

Slimme ICT ondersteuning

ICT is de toekomst. Daarom hebben we fors geïnvesteerd in ICT en eigen CE-software ontwikkeld die de certificeringsprocessen automatiseert en jouw bedrijf kosten & tijd bespaart. Frequent organiseert EMCI Register een panel voor jachtbouwers zodat de sector directe invloed heeft op de verdere doorontwikkeling

Gegarandeerde kwaliteit

EMCI Register is ISO 9001 gecertificeerd door Loyds Register ISO 9001 gecertificeerd en aangewezen als Notified Body voor de CE-pleziervaart door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uw zekerheid: beide organisaties controleren permanent onze kwaliteit.

EMCI Register

De hedendaagse Notified Body die het anders doet.

Certificering van pleziervaartuigen, componenten en andere maritieme apparatuur volgens Europese Richtlijn RCD 2013/53/EU

EMCI Register heeft meer dan 15 jaar ervaring in het certificeren binnen de maritieme industrie, inclusief pleziervaart. EMCI Register is de enige non-profit Notified Body in Nederland, zodat u bent verzekerd van eerlijke tarieven tegen maximale kwaliteit, inclusief de mogelijkheid om mee te werken aan de doorontwikkeling van software voor zelf-certificering.

Lees verder

Vragen, of even persoonlijk contact? Klik hier Klik here

Expertise

Met meer dan 15 jaar ervaring heeft EMCI Register veel kennis en expertise binnen alle sectoren van de pleziervaart. Met meerdere actieve keurmeesters heeft EMCI Register altijd een professionele expert die aansluit op het type pleziervaartuig en de verwachtingen van de jachtbouwer.

Jachten

EMCI Register levert CE-certificering voor pleziervaartuigen tegen de Europese Richtlijn RCD 2013/53/EU.

Componenten

Uiteenlopende maritieme componenten, zoals bijvoorbeeld luiken, vuilwaterinstallaties, kunnen door EMCI Register onder CE-certificering worden gebracht.

Ons certificeringsproces

Specifiek afgestemd op de hedendaagse jachtbouwer!

Ons certifceringsproces kenmerkt zich door de mogelijkheid tot ruime zelfwerkzaamheid. Hierdoor wordt certificering eenvoudiger, sneller en goedkoper, zonder dat op de kwaliteit wordt ingeleverd. Ons certificeringsproces is no-nonsense en to-the-point, met mogelijkheden tot maatwerk binnen de software afgestemd op uw specifieke behoefte en verwachting

Meldt uw vaartuig of component aan.

Vul hier ons online aanmeldingsformulier in.

1

Voorstel en offerte

U ontvangt een vrijblijvende offerte inclusief het certificeringsplan. Gaat u akkoord? We sturen u de digitale certificeringsovereenkomst, die online kan worden getekend of per post worden terug gestuurd

2

Keuring en inspecties

U kiest 1 van onze CE-keurmeesters (lead-auditors) of wij wijzen een keurmeester aan. Het pleziervaartuig wordt gekeurd/geïnspecteerd zoals vastgelegd in het certificeringsplan en de overeenkomst. Keuringen en inspecties worden uitgevoerd op de locatie waar het vaartuig ligt en via remote-desktop vanuit de certificeringsapplicatie (software).

3

Verificatie en goedkeuring

De keurmeester keurt het pleziervaartuig goed en draagt het certificeringsdossier over aan het hoofd certificering (HCD). Indien de keurmeester een tekortkoming (afwijking) vaststelt, krijgt u uiteraard de gelegenheid de noodzakelijke aanpassingen te realiseren. De HCD verifieert het certificeringsdossier. De HCD draagt het dossier voor ter certificering of wjst af. Het bestuur tekent de certificaten. Een certificaat wordt uitsluitend getekend indien de keurmeester het pleziervaartuig heeft goedgekeurd en de HCD het vaartuig voordraagt voor certificering. Zo ontstaat maximale zekerheid t.a.v. kwaliteit en onafhankelijkheid. Ieder certificaat is door tenminste drie onafhankelijk van elkaar operende personen gecontroleerd.

4

Certificaat

U ontvangt een digitaal certificaat, dat uiteraard ook geprint kan worden. Hiermee is het certificeringsproces afgerond en het vaartuig voorzien van een geldig CEcertificering.

5

Neem contact op

Vragen? Wilt u persoonlijk contact of heeft u suggesties?
We nodigen u uit het contactformulier in te vullen. We streven ernaar binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.