EMCI Register aangewezen om vuilwater systemen te certificeren tegen de Regeling lozen buiten inrichten

EMCI Register is aangewezen om vuilwatersystemen te certificeren tegen de Regeling lozen buiten inrichtingen. Deze aanwijzing betekent dat EMCI Register leveranciers van dit soort systemen can helpen met de certificering voor deze regeling en hun vuilwater reinigingssysteem op de Nederlandse markt voor pleziervaartuigen te brengen. U kunt hier het ministeriele besluit vinden: Besluit-2020.


De Regeling lozen buiten inrichtingen vind u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0029887/2019-10-01.

Veelgestelde vragen over de regeling

Deze kunt u gewoon blijven gebruiken. U hoeft niet's met certificering te doen.

Als u meer wilt weten over hoe u een product kan laten keuren neem dan contact op met info@dmi-emci.com

Nee. De regeling geldt alleen voor Nederlandse wateren.

Helaas niet. Artikel 2.28-2.31 regelen dat een aangewezen instantie certificering moet leveren.